Projekt — POWPORN
Výstup — Reklamné spoty
Hudba — Karaoke Tundra
Logotyp — 436
Rok — 2016

PP is lokálna značka na mieru šitého snowboardového oblečenia. Zadaním was vyrobiť krátky eroticko—melodický spot pre virtuálny sociálny priestor. Obrazový materiál vznikol na Alpských a Tatranských svahoch. Logotyp a farebnosť vytvorili 436, hudobnosť Karaoke Tundra.

Powporn is a local brand devoted to the custom snowboarding clothing. We were given a task to create a short, erotically-melodic spot for an online social space. The footage has emerged right from the Alpine and Tatran slopes. A logotype and a color key made by 436, music by Karaoke Tundra.

Powporn customPowporn custom
Powporn sleeves bwPowporn sleeves bw
Powporn ice-creamPowporn ice-cream

PODOBNÉ ALE INÉ