Projekt — QUESTION OF WILL
Partner — Nadácia Otvorenej Spoločnosti
Výstup — Upútavky, záznamy, audio podcasty, sumarizujúci film
Rok — 2017
Web — https://questionofwill.com/en/about/

Otázka vôle je séria filozofických prednášok kuratelovaných Borisom Ondreičkom. Prednášajúci sú z rôznych oblastí a kútov sveta. Udalosť sa udiala v Bratislavských priestoroch A4. Pre projekt sme vyrobili sériu upútaviek, záznam a sumarizujúci film.

The Question of Will is a series of philosophical lectures curated by Boris Ondreička. The lecturers came from all over the world. The event takes place in Bratislava, in an independent cultural center A4. Our role was to create a series of catchy teasers, a documentative footage, and a summarizing film.

Otazka vole farbyOtazka vole farby

Podobné ale iné