Projekt — MORE CROWDFUNDING
Partner — Martin Kossuth & Matúš Človieček
Výstup — Crowdfunding video, gif, foto
Rok — 2017

MORE je nový verejný priestor v meste; plávajúci pontón, lavičky, oddychovňa. Pre projekt sme vytvorili multimediálne prvky crowfundingovej kampane — video a pohyblivé gif na sociálnu sieť. Kampaň na portáli startlab trvala mesiac a zarobila 118% plánovanej sumy:  4314 Eur. Takže fantázia.

MORE is a new form of public space in the city; a floating pontoon, the benches, a place to relax. For this project, we created multimedia elements of the crowdfunding campaign — a video and a moving gif for the social networks. The campaign on a startlab portal ran for a month and earned 118% of the expected amount: €4314. So, in our humble opinion, fantastic. 

PODOBNÉ ALE INÉ