Projekt — KOŠICE STORY HOTEL
Partner  — Creative Industry Košice
Výstup — Reklamný spot

Dabing — Jana Wernerová
Premiéra — kino Úsmev, Košice
Rok — 2016
Web — https://kosicestoryhotel.sk
/

KSH je sieť unikátne nadizajnovaných izieb. V jednotlivých izbách sú zachytené kultúrnospoločenské reálie Košíc interpretované rôznymi umelcami z regiónu. Reklamný spot sme vyrobili kombináciou snových—asociačných záberov so zábermi z reálneho prostredia.

Košice Story Hotel is a network of uniquely designed hotel rooms located on multiple addresses. Each room reflects an important cultural or historical event of Košice interpreted by various local artists. We created a video commercial using the combination of dream-like associations altered by the scenes from the realistic environment.

KSH 1170 snapshot 436KSH 1170 snapshot 436
KSH 1170 snapshot bankovKSH 1170 snapshot bankov

PODOBNE ALE INÉ