Projekt — KAIR PROMO VIDEO
Partner  — Creative Industry Košice
Výstup — Promo video
Dabing — Zuzana Kotiková
Rok — 2016

Web — https://www.kair.sk/

Košice Artists In Residence je produkčná platforma pre rezidentujúcich umelcov. Príchodzím vytvára tvorivé zázemie a byrokratik-free atmosféru.  Materiál na film o tom, kde a čo vlastne K.A.I.R. je,  sme zbierali observačne a v rôznych zákutiach mesta. Obraz vznikol originálne upravenou kamerou so šošovkou z priemyselnej kamery.

Košice Artists in Residence is a production platform for the residing artists. For the inbound residents, it offers a creative environment and a byrocratic-free atmosphere. Any footage on what, who and where KAIR is, was observed and collected from both gaudy and most obscure corners of the town. The image was created with the originally adjusted lens from the industrial camera.

KAIR roman1170KAIR roman1170
KAIR sidlisko1170KAIR sidlisko1170
KAIR domino1170KAIR domino1170

PODOBNE ALE INÉ