Projekt — HEEB.SHE
Partner  — Košice Artists In Residence
Výstup — promo video, foto
Rok — 2016

HEEB.SHE a K.A.I.R. sme vytvorili vizuálnu pohľadnicu pre zahraničného choreografa/ku. Na výzvu zareagovalo viacero zaujimavých umelcov, z ktorých si dievčatá vybrali Annu Till z Drážďan. V Košiciach potom spoločne vytvorili pozoruhodné pohybové predstavenie What Happens Next.

For Heeb.she and KAIR, we made a visual postcard for the foreign choreographers.  Several interesting artists have responded to the open call out of which Anna Till from Dresden was selected. Together they created a spectacular physical performance called What Happens Next.

anna-pct1anna-pct1
anna-pct2anna-pct2

PODOBNE ALE INÉ