Projekt — ESCALATOR FORUM
Partner  — Creative Industry Košice
Výstup — Reklamný spot
Dabing — Róbert Šudík
Plagát a typografia — Peter Trmos
Rok — 2015

Escalator Forum je výstupné podujatie projektu Escalator 2015. Konferencia o financovaní kultúry na Slovensku sa udiala v  jemne okázalej a predvianočnej atmosfére. Hudbu a vizuál sme tomu citlivo podvolili.

 

Escalator Forum is the resulting event of the project Escalator 2015. The conference on how culture in Slovakia is being financed took place in a slightly ostentatious and pre-christmasy atmosphere. The sound and image were hence, rendered accordingly. 

esc-forum-obr3esc-forum-obr3
vavriny-movvavriny-mov
esc-forum-obr2esc-forum-obr2

PODOBNE ALE INÉ