Projekt — ESCALATOR
Partner  — Creative Industry Košice
Výstup — Sumarizujúci film | Promo videá z jednotlivých častí projektu | Fotodokumentácia
Dabing — Miroslav Kolbašský
Rok — 2014 /15 /16

Escalator je unikátny vzdelávací projekt pre jednotlivcov a organizácie z kultúrneho a kreatívneho sektora. Už niekoľko rokov sa staráme o jeho audiovizuálnu propagáciu. Pre jednotlivé časti projeketu sme vytvorili promo záznamy, fotodokumentáciu, noá —  aj jeden sumarizujúci kung-fu film.

 

Escalator is a unique educational project for the individuals and the organizations from the cultural and creative sector. Since several years we've been taking a good care of its audiovisual promotion. For particular parts of the project, we created promotional material, photo documentation and one summarizing kung-fu film.

Esclator Sandy Ozu 1170Esclator Sandy Ozu 1170
esc-plejsy-f2esc-plejsy-f2

PODOBNE ALE INÉ