Projekt — CREATIVITY FOR BUSINESS
Partner  — Creative Industry Košice
Výstupy — Promo videá z rezidencie v UVLF Košice a Ryba Košice | Gif kampaň pre rezidenciu v Antik Košice
Letecké zábery — WOONT
Rok — 2016

CFB konfrontuje rutinné pracovné prostredie s kreatívnym prístupom jednotlivca.  Umelec do prostredia vnáša nadhľad a odsup, prostredie naopak reálne testuje umelcovu kreativitu a zmysel pre funkčné výstupy. Pre projekt sme z jednotlivých rezidencií vyrobili promo videá a kampaň na sociálnu sieť. Promo video z rezidencie v Nemocnici UNLP malo už 18 hodín po zavesení na Facebook enormný organický dosah.

Creativity for Business confronts the routine working environment with a creative approach to an individual. Meanwhile, an artist implies his distinct view and an independent insight via the artistic intervention, the environment, on the other hand, tests the artist’s creativity and a true sense of the functional output. Out of multiple artistic interventions, we have designed the series of promo videos and a campaign for the social networks. The video for Boris Vaitovič‘ residency, which had taken place in a hospital already had an enormous reach only a couple of hours after its launch.

boris-foto1boris-foto1

PODOBNE ALE INÉ