Projekt — CENA OSKÁRA ČEPANA 2016
Partner  — Nadácia Centrum Súčasného Umenia
Výstup — 8 animovaných gifiek | 5 filmových profilov | 1 teaser na Čepan víkend | Fotoprofily finalistov
Grafika + typo — 436
Doku foto — Tatiana Takáčová
Rok — 2016
Web — https://oskarcepan.sk/

COČ je prestížne ocenenie pre slovenského vizuáleho umelca/cov/kyňu/kyne. V roku 2016 sme spolu so 436 duotónom dostali na starosť vizuálnu kampaň  21. ročníka. 436 vytýčili identitné prvky - farebnosť, font, vizualitu, my sme sa postarali o gifká, spoty, filmové profily finalistov, video portrét ceny za angažované umenie a teaser záverečného víkendu. Kampaň prebehla v troch fázach a trvala 6 mesiacov. Odovzdávanie ceny sa uskutočnilo v priestoroch pamätníka SNP v Banskej Bystrici a malo veľmi fajnú účasť.

Cena Oscára Čepana is a prestigious award for the Slovak visual artists. Together with the graphic studio 436, we were in charge of the 2016 visual campaign, the 21st edition of the award. 436 defined the elements of the identity, color key, font and the overall visuality. We took care of the gifs, finalists‘ film profiles, a video portrait of the award for the socially engaged art and a teaser of the final weekend. The campaign ran in three phases and lasted in a span of six months. The award ceremony took place in spaces of the Slovak National Uprising Memorial in Banská Bystrica.

COČ researchCOČ research
FinalistiFinalisti
COČ researchCOČ research

PODOBNE ALE INÉ