Projekt — 436 PROMO VIDEO
Partner  — 436
Výstup — Hudobné promo video
Záverečná grafika — 436
Rok — 2016
Web — 436.sk

Pre 436 grafické duo z divokého Zemplína sme zapečatili kúsok ich práce na plagátovej sérii pre Šopa Gallery. Séria originálnych vizuálnych audioodtlačkov sa zúčastnila aj výstavy Národnej ceny za komunikačný dizajn 2016. 436 je však lepšie zažiť.

We sealed a piece of work for the 436 duotones from the wild Zemplin in a form of a poster series for Šopa Gallery. The series of the original visual audio prints traveled to the National Award for Communication Design 2016. Though, one had better experience 436 personally.

436-poster-design-pct436-poster-design-pct
436-uv-coating-pct436-uv-coating-pct

PODOBNE ALE INÉ