Smelo svojimi slovami. Video spot? Dokument? Reklamu na superbowl? Minútu, dve, desať?
Kto je adresát produktu? Klienti? Zamestnanci? Fanúšici? Všetci?
Súhrn najdôležitejších vecí, ktoré vymedzia rámec budúceho vizuálneho diela. (Zoznam aktivít, odlíšiteľnosť, najdôležitejšie vlastnosti)
Aká je vaša motivácia?
Ak existuje reálny konkurent, tak ho sem napíšte.
Keby ste boli pesnička, ktorá by to bola?