PROGRESÍVNE SLOVENSKO
vzory reakčných videí

Vzory reakčných videí v štvorcovom formáte
sú postavené na ilustrašných foto,
grafickej typo a náladovej hudbe.
Sú vyhotovené v dvoch variantách: bielej a čiernej.
Výhodou je rýchly čas výroby.Reakčné video nahovoreného typu.
Video je doplnené čitateľným typo
a vzorovou hudbou.
Výhodou je promovanie konkrétnej tváre.
Samotná produkcia je oproti grafickým
videám dlhšia (natáčanie, spracovávanie).

Odporúčame kombinovať druhy reakčných videí
podľa témy, alebo požadovanej rýchlosti reakcie.