NA STÁŽ v Tokalynge

Videodokument zo Švédska zo slovenskými titulkami.