MOJEDANE.SKKoncept video reklamy

Námet spracovania video reklamy na mojedane.sk vychádza
z konceptu už existujúcej komunikácie klienta.
Obrazový základ videa tvorí vizuálna identita, ktorá svojou minimalistickou čistotou
výborne definuje obsah aj formu produktu:  „Všetko je jasné a zrozumiteľné“
- v podstate presný opak pocitov ktoré máme pri styku so štátnou správou. 

Video doprevádza mužký hlas (Komentár), ktorý dôverným tónom
oslovuje a sprevádza diváka celým videom.
Je to taký sprievodca a strážca v „tmavých“ zákutiach byrokratického sveta.
V obraze potom komentár dopĺňajú vytvorené animácie z reálnej aplikácie,
aby dôveru diváka získaval už samotný produkt mojedane.sk.  

Scenár


Na jednofarebnom podklade sa objaví vypísane slovo:
— Vyplniť daňové priznanie —
 


KOMENTÁR  (dôverne)
Poďte s nami vyplniť daňové priznanie. 
Hneď teraz.
(klik)

 


Na podklade sa postupne objavujú citácie spokojných zákazníkov: 

— Mojedane.sk sú rýchle a prehľadné —
— DP podám pohodlne aj zo zahraničia — 
— Ďakujem, som veľmi spokojná —
 


KOMENTÁR
Vytvorili sme zrozumiteľnú a bezpečnú aplikáciu.
Bez byrokratických prekážok.
Naopak jej používanie je rýchle a prihlásiť sa môžete odkiaľkoľvek.
 


Na obrazovke vidíme animovaný náhľad daňového formulára.
 


KOMENTÁR
Krok po kroku vás prevedieme sériou jednoduchých a užitočných otázok. 
V krátkom náhľade sa objavia otázky z aplikácie.
Svoje daňové priznanie vyplníte jednoducho online.
 


Proces sa zastavuje.
Jedno políčko ostáva vysvietené do červenej farby. 
 


KOMENTÁR
Keď sa pomýlite, na chyby vás hneď upozorníme. 
Preplatok, alebo výšku vašej splatnej dane vám včas vypočítame.
 


Obrazovka sa rozdelí do troch
— Skutočný účtovník / Mojedane.sk / Ručné vypĺňanie —
a pod každým stĺpcom sa vypíšu výhody.
V prostrednom stĺpci ich bude najviac.
 


KOMENTÁR
Rozhodnite sa ušetriť.
Vyplňte si svoje DP online,
ešte dnes.
 


LOGO mojedane.sk
 

Hudobné ukážky sú nelicencované, chránené hudobným vodoznakom "premiumbeatdotcom"

Ukážky mužských hlasov