Pri vytváraní štvorca vychádzame len z nižšie uvedených informácií.
Cena štorca je 89 Eur.